Donații 2%

Puteţi veni în sprijinul femeilor şi al copiilor care au de suferit de pe urma violenţei în familie, prin completarea cererii 230 privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual.

În acest fel, aveţi certitudinea că banii respectivi vor ajunge la organizaţia neguvernamentală pe care dumneavoastră decideţi să o sprijiniţi.
Formularele pot fi depuse la administraţia financiară a oraşului unde domiciliaţi sau ne puteţi contacta şi le vom depune noi în locul dumneavoastră.

Cum puteţi face acest lucru?
Descărcaţi şi apoi completaţi în cererea 230, următoarele secţiuni:
Anul (anul calendaristic precedent);

I. Date de identificare a contribuabilului
– nume/prenume, CNP, adresa, localitate, codul poştal;

II. Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% din impozitul anual
(în funcţie de veniturile pe care le realizaţi – bifaţi una dintre variante):
– venituri din salarii şi asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
Semnătură contribuabil

Vă asigurăm că prin completarea formularelor pentru Asociaţie, sumele de bani respective sunt destinate femeilor şi copiilor care solicită asistenţă Adăpostului şi în folosul acestora..
Denumire entitate nonprofit / entitate de cult:  Asociaţia Femeilor din Sibiu
Codul de identificare fiscală:  9102748
Cont bancar: RO24BTRL03301205485079XX

Noi, Asociaţia Femeilor împreună cu Adăpostul mulţumim anticipat tuturor celor care în acest fel, susţin serviciile oferite de noi victimelor.